Reservation
ثبت درخواست
فرم ثبت درخواست اولیه برای استفاده از خدمات آوینوکس
Reservation
ثبت درخواست
فرم ثبت درخواست اولیه برای استفاده از خدمات آوینوکس
profile

اطلاعات فردی خود را وارد کنید.

profile

چه خدمتی میتوانیم به شما ارائه دهیم؟

جهت مشاهده ادامه فرآیند، لطفا نوع درخواست خود را انتخاب نمایید

کافه نوآوری و شتاب‌دهنده آوینوکس، بازوی نوآوری، شتاب‌دهی و رشد کسب و کارهای گروه فناوری آواپرداز اســت کــه بــا مطالعه نمونه های موفق جهانی و بنچمارک آنها، به مدلــی اختصاصی برای فضای کسب و کار داخلی دست یافتیم. آوینوکس اکنون دارای زیر مجموعه ها و خدمات متنوعی اســت که هر کدام در حوزهای خاص مشغول به فعالیت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آواپرداز کیهان کریمان می باشد.