اسما نورالهی
منابع انسانی، مدیریت، فرایندهای سازمانی
اسما نورالهی، فعال در حوزه مدیریت، متخصص در ایجاد فرایندها و راهکارهای سازمانی و مدیریتی
منابع انسانی
توسعه زیرساختی منابع انسانی
راهکارهای سازمانی
تدوین فرایندها و راهکارها
مدیریت
ایجاد زیرساخت‌های مدیریت کسب و کار

روند رشد و پیشرفت

RESUME

سوابق کاری و تحصیلی که این عضو داشته است

MENTOR
منابع انسانی، مدیریت، فرایندهای سازمانی
1399
مدیر منابع انسانی گروه فناوری آواپرداز و شرکتهای زنجیره‌ی ارزش از سال ۱۳۹۹ تا کنون
  1402
  مدیر منابع انسانی گروه فناوری آواپرداز و شرکتهای زنجیره‌ی ارزش از سال ۱۳۹۹ تا کنون ، مدیراجرایی شتابدهنده گروه فناوری آواپرداز

   درخواست ارتباط با اسما نورالهی

   CONNECTION

   پس از ارسال درخواست، در اسرع وقت از آوینوکس با شما تماس گرفته خواهد شد

   کافه نوآوری و شتاب‌دهنده آوینوکس، بازوی نوآوری، شتاب‌دهی و رشد کسب و کارهای گروه فناوری آواپرداز اســت کــه بــا مطالعه نمونه های موفق جهانی و بنچمارک آنها، به مدلــی اختصاصی برای فضای کسب و کار داخلی دست یافتیم. آوینوکس اکنون دارای زیر مجموعه ها و خدمات متنوعی اســت که هر کدام در حوزهای خاص مشغول به فعالیت است.

   کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آواپرداز کیهان کریمان می باشد.