صادق شفیعی
برنامه‌نویسی، زیرساخت فنی، معماری نرم‌افزار
صادق شفیعی

درخواست ارتباط با صادق شفیعی

CONNECTION

پس از ارسال درخواست، در اسرع وقت از آوینوکس با شما تماس گرفته خواهد شد

کافه نوآوری و شتاب‌دهنده آوینوکس، بازوی نوآوری، شتاب‌دهی و رشد کسب و کارهای گروه فناوری آواپرداز اســت کــه بــا مطالعه نمونه های موفق جهانی و بنچمارک آنها، به مدلــی اختصاصی برای فضای کسب و کار داخلی دست یافتیم. آوینوکس اکنون دارای زیر مجموعه ها و خدمات متنوعی اســت که هر کدام در حوزهای خاص مشغول به فعالیت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آواپرداز کیهان کریمان می باشد.