آشنایی با یوتیوب
‌‌‌‌
رایگان

برگزار شده

13:00

ساعت شروع

15:00

ساعت پایان

چهارشنبه

11 بهمن 1402

توضیحات

با توجه به وجود بستر مناسب دریوتیوب برای تولید محتوا و درآمدزایی ، دراین دوره تلاش کرده ایم پاسخ مناسبی به چالش ها و نیاز به راهکارهای متناسب با این پلفرم به مخاطبان ارائه دهیم .

آدرس برگزاری

کرمان، خیابان امام جمعه، خیابان نامدار محمدی، به سمت والفجر شمالی، پلاک ۲۷

کافه نوآوری و شتاب‌دهنده آوینوکس، بازوی نوآوری، شتاب‌دهی و رشد کسب و کارهای گروه فناوری آواپرداز اســت کــه بــا مطالعه نمونه های موفق جهانی و بنچمارک آنها، به مدلــی اختصاصی برای فضای کسب و کار داخلی دست یافتیم. آوینوکس اکنون دارای زیر مجموعه ها و خدمات متنوعی اســت که هر کدام در حوزهای خاص مشغول به فعالیت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آواپرداز کیهان کریمان می باشد.