یونیوکس میت‌آپ!
رایگان

برگزار شده

13:30

ساعت شروع

16:00

ساعت پایان

دوشنبه

09 بهمن 1402

دورهمی آشنایی

موضوع

برگزار شده

13:30

ساعت شروع

15:30

ساعت پایان

چهارشنبه

25 بهمن 1402

دورهمی آشنایی

موضوع

گروه فناوری آواپرداز

تسهیل گر فرایندهای کسب‌وکارهای نوآور

توضیحات

این دورهمی با عنوان "uniox meet up" یکی از چندین مرحله آموزشی و استخدامی طرح یونیوکس است. بخشی از اهداف این دورهمی به شرح زیر است : 1.آشنایی دانشجویان با سرپرستین ارشد فنی و منتورهای مسیر طرح 2.آشنایی و شبکه سازی باهمراهان طرح 3.شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارائه مسیر آموزشی متناسب با هر فرد سری اول این دورهمی ، در قالب دوگروه برگزارخواهدشد.

آدرس برگزاری

کرمان، خیابان امام جمعه، خیابان نامدار محمدی، به سمت والفجر شمالی، پلاک ۲۷

کافه نوآوری و شتاب‌دهنده آوینوکس، بازوی نوآوری، شتاب‌دهی و رشد کسب و کارهای گروه فناوری آواپرداز اســت کــه بــا مطالعه نمونه های موفق جهانی و بنچمارک آنها، به مدلــی اختصاصی برای فضای کسب و کار داخلی دست یافتیم. آوینوکس اکنون دارای زیر مجموعه ها و خدمات متنوعی اســت که هر کدام در حوزهای خاص مشغول به فعالیت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آواپرداز کیهان کریمان می باشد.