همبستگی خلاقیت
هوش مصنوعی و گرافیک
500,000

برگزار شده

12:30

ساعت شروع

15:30

ساعت پایان

شنبه

02 دی 1402

گروه فناوری آواپرداز

تسهیل گر فرایندهای کسب‌وکارهای نوآور

توضیحات

این رویداد با محوریت هوش مصنوعی و گرافیک و همبستگی این دوشاخه در عصر حاضر، در قالب یک گارگاه کاربردی برگزار خواهد شد.

آدرس برگزاری

کرمان، خیابان امام جمعه، خیابان نامدار محمدی، به سمت والفجر شمالی، پلاک ۲۷

کافه نوآوری و شتاب‌دهنده آوینوکس، بازوی نوآوری، شتاب‌دهی و رشد کسب و کارهای گروه فناوری آواپرداز اســت کــه بــا مطالعه نمونه های موفق جهانی و بنچمارک آنها، به مدلــی اختصاصی برای فضای کسب و کار داخلی دست یافتیم. آوینوکس اکنون دارای زیر مجموعه ها و خدمات متنوعی اســت که هر کدام در حوزهای خاص مشغول به فعالیت است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آواپرداز کیهان کریمان می باشد.